Belgiëstraat 18 | 5171 PN | Kaatsheuvel

Account

Disclaimer

Alle informatie op deze website worden merkrechtelijk, auteursrechtelijk en beeldrechtelijk beschermd. Dit geldt voor alle informatie, zoals teksten, lay-outs, foto´s etc. Het is niet toegestaan om deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fepatex.

Alle rechten voorbehouden – all rights reserved.

De inhoud en informatie van deze website is zorgvuldig samengesteld en ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Fepatex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die mens of producten zouden kunnen lijden door gebruik van deze informatie.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fepatex kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Fepatex en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Fepatex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Fepatex worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Fepatex.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Fepatex omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Op het contactformulier in deze website vragen wij u om persoonlijke gegevens, voor het kunnen toesturen van catalogus, productinformatie, nieuwsbrieven of andere bedrijf gerelateerde informatie. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw aanvragen te kunnen voldoen en om je beter van dienst te kunnen zijn. We maken uw gegevens niet beschikbaar voor derden. Onze website kan links bevatten naar andere websites. Ben je geïnteresseerd in de gedragscodes van deze websites m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens, controleer deze dan op de betreffende websites zelf. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die buiten onze website worden ingevoerd of via derden wordt verkregen.